Lietošanas noteikumi

1. Noteikumu pieņemšana
1.1. Jūsu piekļuve “TVoverNET” nozīmē to, ka Jūs kļūstiet par pilntiesīgu projekta dalībnieku un apstipriniet juridiski saistošas vienošanās noslēgšanu starp Jums (fizisku personu – turpmāk “Dalībnieks”) no vienas puses un “TVoverNET” (turpmāk – “TVoverNET” mēs, mūs, mūsu) no otras puses, uzņēmuma “TVoverNET” vadības vārdā, kā arī no tā piegādātāju un e-paraksta licences devēju puses.
1.2. Dalībnieks ir tiesīgs izmantot “TVoverNET” piedāvātos pakalpojumus tikai gadījumā, ja dalībnieks ir apstiprinājis savu dalību, veicot pakalpojuma apmaksu patiesā apmērā, norēķinoties ar kredītkarti vai citādā veidā mūsu vietnē, vai gadījumā, ja Dalībnieks izmanto pakalpojumus izmēģinājuma periodā.
1.3. Ja Dalībnieks izmanto “TVoverNET” sniegtos pakalpojumus, uzskatāms, ka Dalībnieks piekrīt šīs vienošanās noteikumiem.

2. Dalības noteikumi
2.1. Pakalpojuma saņemšana, kvalitatīva izstrāde, piegāde, brīvpieejas televīzijas ētera bāzes arhivēšana, kā arī televīzijas kompleksa “TVoverNET” funkcionēšana kopumā tiek realizēta uz Dalībnieku ikmēneša maksājumu pamata, tādējādi, katram Dalībniekam tiek piešķirtas tiesības diennakts režīmā izmantot piedāvātos augsta līmeņa pakalpojumus bez tiesībām publiski vai komerciālos nolūkos demonstrēt pakalpojuma saturu.
2.2. “TVoverNET” neuzņemas atbildību par televīzijas kanālu un radiostaciju izcelsmes vietu, legalitāti un kvalitāti, mēs tikai piedāvājam tehnisko risinājumu dalībnieka pieejai minētajiem kanāliem un radiostacijām no vienotas platformas, kā arī tehnisko risinājumu datu plūsmas pārveidei ar atskaņotāju un tv pierīču starpniecību. Mūsu tehniskie risinājumi uzskatāmi par mūsu intelektuālo īpašumu. Klients maksā tikai par tehnisko risinājumu.
2.3. Dalībnieks nekādā gadījumā nav tiesīgs piešķirt pieeju vietnei trešajām personām, retranslēt sniegtos pakalpojumus vai demonstrēt tos ārpus sava radu un paziņu loka. Dalībnieks nav tiesīgs izmantot savu reģistrāciju ar mērķi saņemt pakalpojumu, izmantojot vairāk nekā divas iekārtas vienlaicīgi. Ja tiek konstatēts, ka vienlaicīgi tiek izmantotas vairāk nekā divas iekārtas, trešā sakaru sesija tiek automātiski aizvērta, un Dalībnieka konts tiek bloķēts līdz brīdim, kad Dalībnieks veic atkārtotu ieeju sistēmā.

3. Pakalpojuma apmaksa
3.1. Pirms apmaksas veikšanas Jūs esat tiesīgs pārbaudīt pakalpojuma kvalitāti bez maksas. Izmēģinājuma perioda laikā, kas ilgst 3 dienas no pieslēgšanas brīža, pakalpojums tiek piedāvāts bez maksas. Uz norādīto e-pastu 24h laikā tiek nosūtīts apstiprinājums par izmēģinājuma režīma pieslēgšanu. Šis piedāvājums ir spēkā tikai jaunajiem klientiem ar mērķi pārbaudīt attēla kvalitāti vai pārliecināties par interneta pieslēguma stabilitāti. Trīs dienu bezmaksas piedāvājums nav spēkā svētku dienās, kā arī nozīmīgu sporta pasākumu laikā.
3.2. Uz šo brīdi “TVoverNET” Dalībnieka ikmēneša maksa par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem – piekļuvi televīzijas kanāliem no jebkuras pasaules malas, izmantojot internetu – sastāda no 15.99 EUR par 30 dienām līdz 159.00 EUR par 12 mēnešiem, vai šīs summas ekvivalents EUR. Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī mainīt abonēšanas maksu, neattiecinot to uz jau apmaksāto periodu.
3.3. Dalībniekam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no dalības, taču šādā gadījumā “TVoverNET” neatgriež iemaksāto avansa summu, ieskaitot samaksu par rēķinā iekļauto minimālo abonēšanas periodu. Aizpildot reģistrācijas formu, Dalībnieks apņemas sniegt pilnīgu un aktuālu informāciju par sevi, kas nepieciešama piedāvāto pakalpojumu nodrošināšanai.

4. Dalības atteikuma tiesības
4.1. Dalībnieks ir tiesīgs jebkurā brīdī atteikties no dalības “TVoverNET”, nosūtot atteikumu uz e-pastu: support@tv-over.net. Mēs neveicam apmaksas par dalību vai apmaksas daļas, kas iemaksāta avansā saskaņā ar rēķinu, atgriešanu. Minimālais periods nevar tikt samazināts, un Dalībniekam ir pienākums jebkurā gadījumā apmaksāt viņam piešķirtās tiesības dalībai “TVoverNET” par visu periodu, izņemot izmēģinājuma periodu.

5. Iemaksu atsaukšana (Chargeback)
5.1. Mēs piemērojam nopietnas sankcijas gadījumā, ja maksātājs atsauc ar kredītkarti veiktos maksājumus, jo maksājumu atsaukumi negatīvi ietekmē mūsu tēlu elektronisko maksājumu apstrādes darījumu partneru priekšā. Ja Dalībnieks nelikumīgi atsauks savu maksājumu ar kredītkartes emitenta starpniecību, mēs NOTEIKTI iekasēsim kompensāciju ar parādu piedziņas aģentūras starpniecību.
5.2. Neaizmirstiet, ka šādai darbībai var būt ilgtermiņa negatīvas sekas uz Jūsu kredītvēsturi un kredītvērtējumu, tādēļ mēs uzstājīgi iesakām jebkuras konfliktsituācijas atrisināt ar mums bez starpniekiem un pirms abonementa iegādes rūpīgi iepazīties ar mūsu politiku attiecībā uz atteikumiem no pakalpojumiem un kompensācijām.

6. Dalībnieka konts, parole un drošība
6.1. Reģistrācijas laikā Dalībnieks izveido personīgo kontu. Dalībnieks uzņemas atbildību par savas paroles un konta konfidencialitātes ievērošanu un visām savām darbībām, kas saistītas ar konta izmantošanu.
6.2. Dalībnieks piekrīt veikt sekojošas darbības: nekavējoties ziņot “TVoverNET” par jebkuru nesankcionētu Dalībnieka paroles vai rēķina izmantošanu, kā arī par jebkuriem citiem konfidencialitātes un drošības pārkāpumiem; ja ieeja tiek veikta no trešās personas datora, katras sesijas beigās obligāti izlogoties no sava konta.
6.3. “TVoverNET” nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas rodas šajā punktā minēto noteikumu neievērošanas rezultātā.

7. Kompensācija
7.1. Dalībnieks piekrīt un garantē pilnīgu materiālo zaudējumu atlīdzināšanu “TVoverNET” un tās filiālēm, apakšnodaļām, amatpersonām, aģentiem, darbiniekiem, partneriem un licences devējiem jebkuru prasību gadījumā, ieskaitot juridisko pakalpojumu izdevumus, kuras ierosinājušas trešās puses izrietoši vai saistībā ar Dalībnieka darbībām un pieslēgšanos “TVoverNET”.

8. Nelikumīgas tiražēšanas aizliegums
8.1. Dalībnieks apņemas nepavairot, nekopēt, neatveidot, nepārdot un nepārdot kā starpniekam, neizplatīt un neizmantot komerciālos nolūkos, tai skaitā citos nolūkos, piedāvātos pakalpojumus, kas saņemti pateicoties dalībai “TVoverNET”. Visas šāda veida darbības uzskatāmas par nelikumīgām.

9. Kaitnieciskas darbības
9.1. Dalībnieks apņemas neveikt nekāda veida kaitnieciskas darbības, kuras tiešā vai netiešā veidā var traucēt vietnes funkcionalitātei vai Vietnes, kā arī ar to saistītā tehniskā vai servisa nodrošinājuma līdzekļu darbības izsekošanai. Lietošanas imitācijas vai simulācijas, kā arī jebkuras darbības vai atklāto nodomu, kuru gala vai netiešais mērķis ir pakalpojuma darbības traucējumi, rezultāts var būt Dalībnieka konta slēgšana, kā arī tiesvedības ierosināšana.

10. Strīdu izšķiršana
10.1. Jebkurš strīds, kas raidies saistībā ar šo Vienošanos, tai skaitā Vienošanās noslēgšanu, izpildi vai laušanu, tiks izskatīts arbitrāžas tiesā saskaņā ar tās reglamentu, pamatojoties uz valsts likumdošanu. Arbitrāžas palātas lēmums uzskatāms par negrozāmu un obligātu, un Pusēm tas brīvprātīgi jāizpilda.
10.2. Arbitrāžas strīdu izskata viens arbitrāžas tiesnesis, kas izvēlēts, abām pusēm vienojoties no valsts arbitrāžas palātas tiesnešu vidus, vai, ja pusēm neizdodas vienoties, tiesnesi nozīmē arbitrāžas palātas priekšsēdētājs.

11. Informācija par maksājumiem
11.1. Visas internetveikalā pieejamās preces un pakalpojumus piedāvā mūsu partneris TV over Net, Ltd., adrese: 102 Sham Peng Tong Plaza, Viktoria, Mahe, Republic of Seychelles. Lai norēķinātos par pakalpojumu, Dalībnieks tiek pārvirzīts uz interneta ekvairinga (internet acquairing) vietni, katra transakcija notiek, izmantojot aizsargātu savienojumu. Drošības nolūkos uzņēmums nesaglabā kartes numuru.

Konfidencialitātes politika

1. Uzņēmums “TVoverNET” ir izstrādājis šo konfidencialitātes politiku, lai precizētu procedūru, kā apkopot un izplatīt informāciju par mūsu vietni (http://www.tv-over.net) un mūsu maksājumu apstrādes pakalpojumiem (mūsu Pakalpojumi). Parasti, Jūs varat apmeklēt atklātas mūsu vietnes sadaļas, neidentificējot sevi. Mūsu vispārējā politika paredz apkopt tikai to informāciju, kura nepieciešama, lai uzturētu Jūsu klienta attiecības ar uzņēmumu “TVoverNET”. Mūsu vietnes lietošana vai konta izveidošana pie mums ir līdzvērtīga tam, ka Jūs apstiprināt šīs konfidencialitātes politikas nosacījumus un pieņemat tos.

2. Informācija, ko mēs apkopojam
2.1. Mēs saņemam un glabājam Jūsu sniegto personīgo informāciju, kā arī konkrētu informāciju, kas saistīta ar veicamajām darbībām, kuru mēs apkopojam, kad Jūs izmantojat/pārlūkojat ar paroli aizsargātās mūsu vietnes sadaļas, vai ar mūsu pakalpojumiem saistīto informāciju. Zemāk norādītas galvenās metodes, kuras mēs izmantojam personīgo datu un informācijas iegūšanai.

2.2. Reģistrācijas informācija
2.2.1. Lai izmantotu tās mūsu vietnes sadaļas, kuras ir aizsargātas ar paroli, vai mūsu pakalpojumus, jums pie mums ir jātver lietotāja konts. Reģistrācijas process paredz obligātu noteiktas kontaktinformācijas (tostarp uzvārda, vārda un elektroniskā pasta adreses) norādīšanu.
2.3. Informācija par veiktajām darbībām
2.3.1. Kad Jūs veicat pirkumus, mēs varam apkopt dažādus datus par Jums, kuri nepieciešami, lai izsniegtu rēķinu, tostarp Jūsu uzvārdu, vārdu un elektroniskā pasta adresi.

3. Informācija par pakalpojumu izmantošanu
3.1. Kad Jūs izmantojat mūsu vietni vai Pakalpojumus, mēs varam veikt automātisku noteikta veida datu apkopošanu par to, kā tieši Jūs tos izmantojat.

4. Informācija par bērniem
4.1. Mūsu vietne ir koplietošanas vietne, kas nav izveidota un nav paredzēta, lai apkopotu personīgu identificējošu informāciju par bērniem. Tāpēc, lai ievērotu tiesību aktu par bērnu privātuma neaizskaramību un 1998. gada Likuma par bērnu personas datu aizsardzību Internetā noteikumus, bērniem līdz 16 gadiem (COPPA) nav atļauts parakstīties uz mūsu elektronisko izsūtījumu sarakstiem, apmeklēt mūsu vietnes slēgtās sadaļas un izmantot mūsu pakalpojumus. Uzņēmums “TVoverNET” neveic apzinātu bērnu personīgo datu apkopošanu.

5. Dati, kas nav personīga informācija
5.1. Dati, kas nav personīgā informācija, ir informācija, kuru nav iespējams attiecināt uz kādu konkrētu personu. Dati, kas nav personīgā informācija, var ietvert arī apkopotu informāciju par pakalpojumu grupu vai kategoriju, vai informāciju par lietotāju, neminot nekādus identificējošus datus, kurus varētu attiecināt uz to. Tādi dati var ietvert vispārīgu informāciju par trafiku, lietošanas tendencēm, anonīmus demogrāfiskos datus un pētījumu datus. Apkopotā informācija palīdz mums labāk izprast mūsu lietotāju tendences un vajadzības, mērķtiecīgāk izstrādāt jaunas funkcijas un mainīt mūsu vietni.
5.2. Apmeklējot atklātās mūsu vietnes sadaļas, mēs nevācam informāciju par apmeklētāja personību un citas personīgas ziņas par viņu. Tomēr, kā jau minēts iepriekš, pamatojoties uz to, tieši kādas darbības Jūs veicat mūsu vietnē, mēs iegūstam noteiktu informāciju par Jūsu trafiku, kas nav personīga informācija.

6. Personīgās informācijas izpaušana trešām personām
6.1. Mēs neiznomājam, nepārdodam un nenododam apmaiņas kārtībā personīgos datus citām fiziskām personām un ekonomiskajiem aģentiem, kas nav mūsu saistītās puses, izņemot: personas datu nodošanu ar lietotāja piekrišanu tā pieprasītā darījuma realizēšanas nolūkos (kas nepieciešama, lai veiktu noteiktas komerciālas darbības), gadījumus, kad personas datu izpaušanu pieprasa spēkā esošie tiesību akti, kā arī gadījumos, kad personas datu izpaušana ir pamatota ar mūsu tiesību un īpašuma aizsardzību. Turpmāk papildus konkretizētas situācijas, kas attaisno personas datu izpaušanu.
6.2. Mēs atklājam Jūsu personīgo informāciju ar Jūsu piekrišanu, kuru mēs varam saņem rakstiskā, izmantojot līdzekļus, kas ļauj sazināties reāllaika režīmā, vai arī ar mums noslēgtas vienošanās ietvaros. Ja nākotnē mēs piedāvāsim jaunus pakalpojumus, kas prasīs personīgās informācijas izpaušanu trešām personām vai citiem personīgo datu lietotājiem, kuri nav norādīti šajā Politikā, mēs ieviesīsim šajā politikā atbilstošas izmaiņas.
6.3. Mēs izpaužam personīgos datus trešām personām, cik tas ir nepieciešams saistībā ar Jūsu pieprasīto vai sankcionēto produktu un pakalpojumu izpildi un apstrādi, lai izpildītu, veiktu vai realizētu Jūsu pieprasīto vai sankcionēto transakciju, vai lai vadītu vai apkalpotu Jūsu kontu.
6.4. Informācijas par mūsu lietotājiem un vietni – viens no visvērtīgākajiem mūsu komerciālajiem aktīviem. Tāpēc informācija par mūsu lietotājiem, tostarp personīgā informācija, tiks atklāta vietnes ekspluatācijas un mūsu produktu un pakalpojumu sniegšanas uzņēmējdarbības apvienošanas, pārņemšanas vai izdalīšanas gaitā, uzņēmuma aktīvu pārdošanas vai ieķīlāšanas gadījumā, kā arī tā maksātnespējas, bankrota vai bankrota administratora iecelšanas gadījumā, kad personīgie dati tiek nodoti jaunajam īpašniekam kā viens no uzņēmuma komerciālajiem aktīviem.
6.5. Mēs varam izpaust personīgo informāciju, kad to izpaušana ir pamatota, lai ievērotu tiesību aktu prasības (piemēram, uz likumīgas tiesas pavēstes, ordera vai tiesas rīkojuma pamata), lai piespiedu kārtā īstenotu vai piemērotu savas politikas, lai iniciētu, izrakstītu un izsniegtu rēķinus un saņemtu mums pienākošās summas, lai aizsargātu savas tiesības un īpašumu, vai lai aizsargātu savus lietotājus no krāpnieciskas, maldinošas vai nelikumīgas mūsu vietnes vai pakalpojumu izmantošanas gadījumiem, kā arī tajos gadījumos, kad mēs pamatoti uzskatām, ka ārkārtas situācija, kas rada tiešu nāves vai smagu ievainojumu risku, prasa lietotāju ziņojumos ietvertās informācijas izpaušanu, vai attaisno uzskaites datu tūlītēju izpaušanu.

7. Trešo personu vietnes
7.1. Vietnes “TVoverNET” lapas satur atsauces (saites) uz trešo pušu vietnēm. Starp citu, Jūs varat tikt novirzīti uz trešās personas vietni finanšu darījuma apstrādei. Uz šīm vietnēm attiecas to īpašnieku konfidencialitātes noteikumi, un “TVoverNET” neatbild par to darbību, ieskaitot, cita starpā, to darba ar informāciju praksi. Lietotājiem, kuri sniedz savu personīgo informāciju tādās trešo personu vietnēs, vai caur tām, iepriekš jāiepazīstas ar to konfidencialitātes politiku.

8. Drošība
8.1. Mūsu vietnes atklātās sadaļas netiek šifrētas un nav aizsargātas ar paroli, lai gan mēs izmantojam no komerciālā viedokļa pamatotus drošības pasākumus, lai pasargātu mūsu kontrolējamo informāciju no zaudējumiem, ļaunprātīgas izmantošanas un sagrozīšanas. Jums jāatceras, ka mēs neesam spējīgi kontrolēt citu Jūsu apmeklēto vietņu drošību, ar kurām Jūs sadarbojaties un kurās iegādājaties produktus un pakalpojumus. Mēs nevaram garantēt informācijas aizsardzību pret pārtveršanu, nelikumīgas piesavināšanās, ļaunprātīgas izmantošanas vai sagrozīšanas, kā arī no tā, ka informācija netiks izpausta vai, ka trešās personas negūs tai piekļuvi nejaušības gadījumā vai nesankcionētu/nelikumīgu darbību rezultātā.
8.2. Mēs aizsargājam Jūsu informācijas drošību pārsūtīšanas laikā, izmantojot SSL protokolu (Secure Sockets Layer), kas šifrē Jūsu ievadīto informāciju. Bez tam, mēs Jūsu datu aizsardzībai izmantojam drošu hostingu, aizsardzību ar ugunsmūri (firewall), piekļuves kontroli un šifrēšanu.

9. Šīs politikas izmainīšana
9.1. Mēs varam pārskatīt un atjaunināt šo politiku, ja mainās mūsu procedūras, mainoties izmantojamajām tehnoloģijām, pievienojot jaunus un uzlabojot esošos pakalpojumus. Visas izmaiņas būs atspoguļotas šajā dokumentā, lai Jūs nepārtraukti varētu uzzināt, kādu tieši informāciju mēs apkopojam un kā izmantojam to. Mēs iesakām izdrukāt vai lejupielādēt šī dokumenta kopiju savam arhīvam.
9.2. Ja mēs ieviesīsim būtiskas pārmaiņas politikā vai personīgo datu apstrādes procedūrā, mēs ievietosim vietnē attiecīgu paziņojumu un izmainīsim politikas apstiprināšanas datumu. ja tiek plānota personas daru izmantošana veidā, kas būtiski atšķiras no tiem veidiem, kas paredzēti mūsu politikā šo datu apkopošanas laikā, mēs dosim Jums iespēju izteikt savu piekrišanu vai nepiekrišanu izmaiņām. Tomēr, ja Jūs likvidēsiet/deaktivizēsiet savu lietotāja kontu, mēs nespēsim ar Jums sazināties, un Jūsu personīgā informācija netiks izmantota jaunajā veidā. Gadījumā, ja Jūs nepiekritīsiet izmaiņām, Jūsu personīgā informācija tiks izņemta, bet Jūs nevarēsiet turpināt izmantot mūsu vietni un pakalpojumus. Izmantojot mūsu vietni un pakalpojumus pēc paziņojuma par izmaiņām, Jūs pēc noklusējuma piekrītat ar mūsu konfidencialitātes politiku tādā redakcijā, kāda ir spēkā attiecīgajā laikā. Mēs izmantosim informāciju saskaņā ar mūsu jaunāko paziņojuma par konfidencialitāti redakciju.

Izdošanas ziņas (Imprint)

1. Autortiesības
1.1. Visas autortiesības aizsargātas. Viss saturs (attēli, teksti, audio-faili un video-faili) ir aizsargāti ar autortiesībām un citiem aizsardzības likumiem. Dažas “TVoverNET” lapas satur elementus( attēlus, tekstus, audio-failus un video-failus), kuri ir aizsargāti ar trešo pušu izdošanas tiesībām. Kamēr netiks norādīts citādi, visas preču zīmes “TVoverNET” vietnes lapās ir aizsargātas ar autortiesībām.
1.2. Mēs rūpējamies par “TVoverNET” pakalpojumu paketē un/vai vietnes lapās sniegto materiālu likumību, kā arī pievienojam no savas puses visus nepieciešamos pasākumus, lai kontrolētu mūsu pārraidītā satura autortiesības. Ja Jums ir aizrādījumi vai pretenzijas attiecībā uz sniegtajiem materiāliem, mēs lūdzam tos izteikt elektroniskā paziņojumā, nosūtot to mums uz adresi: support@tv-over.net. Mēs izskatīsim Jūsu ziņojumu iespējami īsākā laikā.

2. Garantija
2.1 “TVoverNET” ir ieinteresēta, lai pareizi un pilnā apjomā padarītu pieejamus visus Interneta-piedāvājuma norādījumus un visu informāciju. Vietne nepārtraukti tiek aktualizēta un papildināta. Tomēr “TVoverNET” negarantē tās rīcībā esošās informācijas precizitāti, pilnīgumu un aktualitāti. “TVoverNET” neatbild par kaitējumu, kas tieši vai netieši rodas no šīs vietnes izmantošanas.

3. Norobežošanās
3.1. Vietne iesaka citu uzņēmēju vietnes (t.i. saites). Pamatojoties uz spēkā esošajiem tiesību aktiem, tiek kategoriski norādīts, ka “TVoverNET” nevar būs atbildīga par to saturu un ka “TVoverNET” noteikti norobežojas no nosodāmā, amorālām vai likumam neatbilstošām vietnēm.

Kā sazināties ar TVoverNET

Ar mums iespējams sazināties e-pasta adresē: support@tv-over.net. Lūdzu, ziņojiet par visiem Jums zināmiem pakalpojuma izmantošanas vai konfidencialitātes politikas noteikumu pārkāpumu gadījumiem.

Pēdējo reizi atjaunots: 05.10.2012.